Finlands Journalistförbund gör en löneundersökning bland de medlemmar som är i ett anställningsförhållande. Undersökningen görs med två års mellanrum och tar fasta på de anställda medlemmarnas arbets- och inkomstsituation. Undersökningen gick tidigare under namnet arbetsmarknadsundersökning. Enkäten skickas per e-post från företaget Verian, som utför undersökningen. Alla medlemmar i ett anställningsförhållande får enkäten.

Information om löner, vilken ges direkt av medlemmarna, utgör grunden för en effektiv intressebevakning.

”Det är viktigt att svara eftersom undersökningen ger oss väsentlig och färsk information inför kollektivavtalsförhandlingarna våren 2025. Löneförhöjningarna i mediebranschen grundar sig i första hand på Journalistförbundets kollektivavtal”, säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen.

Enkäten är öppen till slutet av maj. De första resultaten från undersökningen ges i början av hösten.

Bland alla dem som svarat lottar vi ut två resepresentkort (värde 150 euro/st).

Du hittar svaren från den senaste arbetsmarknadsundersökningen (2022) i denna artikel.