Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Svara på enkäten om löner!

Kom ihåg att delta i förbundets arbetsmarknadsundersökning. På så sätt kan Journalistförbundet bli ännu bättre på att bevaka dina intressen.

OBS! Svarstiden har förlängts till 17 maj 2018.

På valborgsmässoafton (30 april)  fick alla medlemmar som är i ett anställningsförhållande, och som gör redaktionellt arbete eller programarbete, e-post med en länk till årets arbetsmarknadsundersökning. Det gäller sammanlagt cirka 7 000 medlemmar och vi hoppas att så många som möjligt svarar på enkäten som för första gången genomförs elektroniskt.

Ett omfattande material hjälper förbundet att arbeta effektivt med intressebevakning. Undersökningens resultat blir klara i början av april i år.

Bland alla dem som svarat lottar vi ut en veckas gratis vistelse i förbundets semesterhus. Vinnaren väljer om hen vill åka till Saariselkä eller Vierumäki. Dessutom lottar vi ut två aktivitetsarmband (värde cirka 100 euro).

I slutet av blanketten kan du meddela en e-postadress som vi använder i fall du råkar vara en av vinnarna i utlottningen. E-postadressen och dina svar kopplas inte till varandra. Alla dina svar är på så sätt anonyma.

Svara senast den 5 maj 2018. (ändrad till 17 maj)

Undersökningen genomförs av Kantar TNS Oy. Ytterligare information om undersökningen får du av Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen, petri.savolainen@journalistiliitto.fi, tfn. 050-534 2485 och i Kantar TNS Oy av forskningschef Sakari Nurmela,sakari.nurmela@kantar.com, tfn. 040-578 5080.