Generell / 03.05.2018

Svara på enkäten om löner!

Kom ihåg att delta i förbundets arbetsmarknadsundersökning. På så sätt kan Journalistförbundet bli ännu bättre på att bevaka dina intressen. OBS! Svarstiden har förlängts till 17 maj 2018. På valborgsmässoafton (30 april)  fick alla medlemmar som är i ett anställningsförhållande, och som gör redaktionellt arbete eller programarbete, e-post med en länk till årets arbetsmarknadsundersökning. Det gäller sammanlagt cirka 7 000 medlemmar och vi hoppas att så många som möjligt svarar på enkäten som för första gången genomförs elektroniskt. Ett omfattande material hjälper förbundet att arbeta effektivt med intressebevakning. Undersökningens resultat blir klara i början av april i år. Bland alla dem som svarat lottar vi ut en veckas gratis vistelse i förbundets semesterhus. Vinnaren väljer om hen vill åka till Saariselkä eller Vierumäki. Dessutom lottar vi ut två aktivitetsarmband (värde cirka 100 euro). I slutet av blanketten kan du meddela en e-postadress som vi använder i fall du råkar vara en av vinnarna i utlottningen. E-postadressen och dina svar kopplas inte till varandra. Alla dina svar är på så sätt anonyma. Svara senast den 5 maj 2018. (ändrad till 17 maj) Undersökningen genomförs av Kantar TNS Oy. Ytterligare information om undersökningen får du av Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen, petri.savolainen@journalistiliitto.fi, tfn. 050-534 2485 och i Kantar TNS Oy av forskningschef Sakari Nurmela,sakari.nurmela@kantar.com, tfn. 040-578 5080.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.