Nyheter / 04.03.2016

Svara på enkät om hot mot journalister

Ett medlemsbrev har i dag skickats till Journalistförbundets medlemmar där man ber dem svara på en enkät om hot. I bakgrunden ligger förbundets oro för hatprat och hot mot journalister. Om du är medlem, öppna länken som skickats till din e-post och svara på enkäten så for som möjligt.

Så här lyder medlemsbrevet:

Bästa medlem i Journalistförbundet,

Hatprat samt hot och hatkampanjer mot journalister har blivit vanligare. Vi är oroliga 
för utvecklingen och vill granska hur omfattande problemet är. På det sättet kan vi 
bättre påverka myndigheter och arbetsgivare.

Hjälp oss att skapa oss en bättre bild av hur många av Journalistförbundets medlemmar som 
på grund av sitt arbete utsatts för hot. Berätta om dina erfarenheter för tidningen 
Journalisten. I länken finns en webbenkät, vilken inte tar mer än några minuter att svara 
på.

Med vänliga hälsningar,

Hanne Aho, Journalistförbundets ordförande

Tidningen Journalistens redaktion


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.