”Jag blev huvudförtroendeman på Suomenmaa för sju år sedan. Trots att jag snarare accepterade än sökte uppdraget, har jag trivts bra och sköter gärna jobbet också i fortsättningen. Det är trevligt att hjälpa sina arbetskamrater att lösa problem. Genom att prata med andra förtroendemän får man kollegialt stöd och en bred uppfattning av branschen.

Det tråkigaste i jobbet som förtroendeman är samarbetsförhandlingar. Alltid pågår de inte länge men det tar jättelång tid för arbetsgemenskapen att återhämta sig från uppsägningar. Det finaste är då man genom att förhandla lyckas spara arbetstillfällen.

Förtroendemannen behövs för att bevaka arbetstagarnas intressen men ett gott förtroendemannaarbete gynnar också arbetsgivaren. Förändringen av branschen påverkar på bägge sidor. På grund av nätet glider arbetstiderna iväg åt alla håll. Genom att komma överens om tydliga spelregler kan man undvika tillspetsade situationer.

Jag verkar som förtroendeman vid sidan av mitt arbete som layoutchef. Jag tror att jag är ganska lätt att ta kontakt med för mina arbetskamrater kommer ofta och frågar mig om det är något de funderar på. När jag stöter på en ny situation, ringer jag förbundet och ber om hjälp. Redan de första förtroendemannautbildningarna gav en god grund för arbetet.”

Läs också övriga medlemmar berätta om sina erfarenheter i serien Medlemmarna berättar.

Text: Nina Erho