Nyheter / 14.12.2017

Frilansar får fast medlemsavgift

Från och med januari 2018 betalar frilansar en fast medlemsavgift. Tidigare var medlemsavgiften 1,0 procent av personens inkomster från mediearbete. Journalistförbundets fullmäktige fattade beslut om de nya avgifterna 14 december:
  • Företagare/frilansar som inte är medlem i A-kassan: 19 euro/månad (år 2017 var summan 1,00 procent av frilansens fastställda årsinkomst).
  • Företagare/frilansar som betalar en fast medlemsavgift har en möjlighet att tillfälligt betala en nedsatt medlemsavgift på 15 euro/månad.
  • För övriga medlemmar är medlemsavgifterna på samma nivå som tidigare
  • Anställda 1,40 procent.
  • Minimiavgift medlemsavgift: 15 euro/månad.
"På basen av respons från våra medlemmar valde vi att ta fram en enklare modell för medlemsavgiften", säger Simon Huldén chef för förbundets medlemstjänster.

Svara på förbundets löneundersökning

Finlands Journalistförbund gör en löneundersökning bland de medlemmar som är i ett anställningsförhållande. Information om löner, vilken ges direkt av medlemmarna, utgör grunden för en effektiv intressebevakning.

Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.