Generell / 25.02.2020

Strejkvarsel: MTV strejkar en vecka i mars

Journalistförbundet har i dag, tisdagen den 25 februari, varslat om strejk för MTV:s innehållsarbetare. Ifall parterna inte når ett förhandlingsresultat inleds en strejk om två veckor, den 10 mars. Strejken räcker en vecka och i den deltar cirka 160 anställda. Om strejken blir av påverkar den bland annat MTV:s nyheter, webbnyheter och aktualitetsprogram. 

 

Journalistförbundet har förhandlat om MTV:s innehållsarbetares kollektivavtal sedan oktober 2019. Arbetsgivaren representeras av Palta, Arbetsgivarna i servicebranscherna. Orsaken till att Journalistförbundet nu varslar om strejk är att arbetsgivaren inte varit redo att diskutera en återgång till den normala arbetstiden. 

Konkurrenskraftsavtalet, från sommaren 2016, förlängde arbetstiden med 30 minuter per vecka. På MTV förlängdes arbetstiden då mer än det, med sammanlagt 50 minuter per vecka. Den allmänna linjen är nu att slopa de extra timmarna från konkurrenskraftsavtalet, de så kallade kiky-timmarna. Journalistförbundet erbjöd till slut en kompromiss åt Palta: arbetstiden skulle ha förkortats med 30 minuter per vecka, en mängd som motsvarar kiky-timmarna. I avtalet skulle då ha kvarstått 20 minuter mer arbetstid per vecka. Palta gick inte med på kompromissen. 

”Situationen är ofattbar. Fem månader efter att vi inlett förhandlingarna kommer arbetsgivaren på att man på MTV inte ska återgå till den normala arbetstiden. För oss var arbetsgivarens ovilja att komma överens en överraskning”, säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen.

 

Paltas krav har överlag varit orimliga, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho.

 

”Paltas målsättningar har varit orealistiska och svarar inte mot sina medlemmars, till exempel MTV:s behov. Samma mönster har upprepats också i andra medlemsföretag. Palta driver inte sina medlemsföretags intressen utan sina egna och Näringslivets EK:s intressen. MTV och de anställda har haft smarta lösningar men Palta strävar emot. Det är Palta som satt oss i den här situationen”, säger Hanne Aho.

 

”MTV:s anställda fattade ett enhälligt beslut om strejken. Vi vill att anställda i mediebranschen behandlas på samma sätt som anställda i andra branscher. MTV:s anställda vill se på den här frågan till slut”, säger MTV:s förtroendeperson Petteri Savolainen.


Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.