Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Stipendium för journalistseminarium i Bryssel: Migration och asylpolitik

Europaparlamentets informationskontor i Finland informerar om följande stipendium:

Sök bidrag för journalistseminarium om migration och asylpolitik i Bryssel, 6 –8 juni 2017

Europaparlamentet ordnar seminariet ”A Fair Share in Europe – Creating a European Asylum System” om förändringarna i EU:s asylpolitik. På seminariet kan journalister diskutera aktuella frågor med parlamentsledamöter, medborgarorganisationer och experter. Seminariets arbetsspråk är engelska.  Ett detaljerat program hittar du (på finska) på Europaparlamentets finska kontor.

Europaparlamentet behandlar bland annat en förnyelse av Dublin-avtalet, för att skapa ett mer rättvist system för att ta emot asylsökande i EU:s medlemsländer.

Program:

Tisdag 6 juni:

Ankomst till Bryssel

Diskussion med Celia Wikströmin (ALDE, Sverige). Se bl.a.: http://europa.eu/!Yu73KK).
– Paneldiskussion med parlamentets ledamöter

 Onsdag 7 juni:

– Expertföreläsningar
– Diskussion om EU:s asylpolitik med medborgarorganisationer
– Parlamentets ordförande talar (preliminärt program)

Träff med finländska ledamöter

Torsdag 8 juni:

– Presskaffe med finländska ledamöter.
– Lär känna parlamentets presstjänster och audiovisuella tjänster
Journalister kan ansöka om resebidrag till seminariet genom Europaparlamentets informationskontor i Finland. Parlamentet ersätter skäliga reseersättningar för deltagarna samt dagtraktamente för två nätter. Ersättningen betalas i efterskott mot kvitto.

Skicka din ansökan senast tisdagen 17 maj  2017 till adressen ephelsinki@europarl.europa.eu.

Skriv i ansökan

– kontaktuppgifter: namn, medium, adress, telefonnummer, e-postadress

– om du är frilans, berätta för vem du jobbar

– motivering: berätta varför du borde få delta i seminariet

– berätta också ifall du tidigare bekantat dig med parlamentet eller andra instanser i Strasbourg eller Bryssel.

För ytterligare information, kontakta: Niina Saloranta, e-post: niina.saloranta@europarl.europa.eu, tfn. 09-6220 4521, 040-720 5025.