Generell / 09.05.2017

Stipendium för journalistseminarium i Bryssel: Migration och asylpolitik

Europaparlamentets informationskontor i Finland informerar om följande stipendium:

Sök bidrag för journalistseminarium om migration och asylpolitik i Bryssel, 6 –8 juni 2017

Europaparlamentet ordnar seminariet ”A Fair Share in Europe - Creating a European Asylum System” om förändringarna i EU:s asylpolitik. På seminariet kan journalister diskutera aktuella frågor med parlamentsledamöter, medborgarorganisationer och experter. Seminariets arbetsspråk är engelska.  Ett detaljerat program hittar du (på finska) på Europaparlamentets finska kontor. Europaparlamentet behandlar bland annat en förnyelse av Dublin-avtalet, för att skapa ett mer rättvist system för att ta emot asylsökande i EU:s medlemsländer. Program: Tisdag 6 juni: Ankomst till Bryssel Diskussion med Celia Wikströmin (ALDE, Sverige). Se bl.a.: http://europa.eu/!Yu73KK). - Paneldiskussion med parlamentets ledamöter  Onsdag 7 juni: - Expertföreläsningar - Diskussion om EU:s asylpolitik med medborgarorganisationer - Parlamentets ordförande talar (preliminärt program) Träff med finländska ledamöter Torsdag 8 juni: - Presskaffe med finländska ledamöter. - Lär känna parlamentets presstjänster och audiovisuella tjänster Journalister kan ansöka om resebidrag till seminariet genom Europaparlamentets informationskontor i Finland. Parlamentet ersätter skäliga reseersättningar för deltagarna samt dagtraktamente för två nätter. Ersättningen betalas i efterskott mot kvitto. Skicka din ansökan senast tisdagen 17 maj  2017 till adressen ephelsinki@europarl.europa.eu. Skriv i ansökan – kontaktuppgifter: namn, medium, adress, telefonnummer, e-postadress – om du är frilans, berätta för vem du jobbar – motivering: berätta varför du borde få delta i seminariet – berätta också ifall du tidigare bekantat dig med parlamentet eller andra instanser i Strasbourg eller Bryssel. För ytterligare information, kontakta: Niina Saloranta, e-post: niina.saloranta@europarl.europa.eu, tfn. 09-6220 4521, 040-720 5025.  

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.