Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Stipendier för frilansar och för pressfotografer

Är du frilans eller pressfotograf? Sök stipendium. Ansökningstiderna går ut den 16 och den 30 augusti.

Ansökningstiden för frilansar inom pressen som söker stipendium för fortbildning pågår 15 juli till 16 augusti kl.16.00 då den elektroniska ansökan ska vara inlämnad i Jokes elektroniska stipendiesystem.

Stipendier beviljas för utgifter för fortbildning, för Journalistförbundets frilansmedlemmar. Du kan inte söka stipendium för utbildningar som redan inletts, för levnadskostnader, materialanskaffningar eller för arbete.

Förvaltningsnämnden för pressens frilansars stipendier beviljar också så kallade “små stipendier” (under 499 euro) till tre olika kurser. För dessa kurser får den som beviljas bidrag inte karens, vare sig till förvaltningsnämndens eller till Jokes stipendier. Beslut om stipendierna fattas den 22 augusti.

Stipendierna för pressfotografer kan sökas fram till den  30 augusti kl. 16.00. Det handlar om Jokes stipendium för pressfotografer, vilka är ämnade för fotoprojekt, forskning och fortbildning. Läs mer på Jokes webbplats.