Nyheter / 05.04.2016

Sök stipendium för nordiskt frilansseminarium

Pressens frilansars stipendieutskott har utlyst stipendier för det nordiska frilansseminariet som i år ordnas i Ilsetra, norr om Lillehammer.

Ansökningstiden är 5–22 april (lämna in ansökan före 22.4 kl. 17.00). Stipendium kan beviljas för seminarieavgiften och för resekostnader till ett belopp på högst 490 euro.

Stipendierna är ämnade främst för frilansar och tidigare frilansar inom pressen. Sökande bör vara medlem i Finlands Journalistförbund, medlemsavgiften ska vara betald och Kopiostofullmakten inlämnad till förbundet.

Ansökan görs elektroniskt via Jokes ansökningssystem https://www.aspicore-asp.net/jokes/ . Välj opinnot-freelancer när blanketten frågar efter användningsändamål (käyttökohde). Skriv sedan ut förbindelsen och skicka den per post till Jokes så att den är Jokes tillhanda den 25 april 2016.

I ansökan ska framgå uppgifter om den sökande (namn, socialskyddsignum, adress, arbetsgivare, uppdragsgivare, kort arbetshistoria, medlemsförening och anslutningsår till förbundet)

Inom tre månader efter att stipendiet använts bör en redovisning lämnas in i Jokes elektroniska system. Utredningen printas och postas tillsammans med kvitton till Finlands frilansjournalister.

På frågor svarar Finlands frilansjournalisters verksamhetsledare Anna Kähkönen, 045 619 9958.

Finlands frilansjournalister:

Broholmsgatan 16, 7 vån., 00530 Helsingfors

Jokes, Stiftelsen för Journalistisk kultur:

Broholmsgatan 16, 7 vån., 00530 Helsingfors


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.