Generell / 21.09.2017

Sök resestipendium till Bryssel 7–9 november

Arkivbild från Europaparlamentet i Bryssel. Foto: Copyright European Union (2014). Bild:
Europaparlamentets informationskontor i Finland informerar att följande resebidrag kan sökas: Resestipendium till Bryssel för journalister som vill bekanta sig med EU:s energipolitik. Journalistresans tema är EU:s energipolitik. I programmet ingår ett seminarium om EU:s energipolitik, information om aktuella lagförslag, träffar med Europaparlamentets medlemmar och en möjlighet att bekanta sig med Europaparlamentets verksamhet och beslutsfattande. Under resan kan du också bekanta dig med Europaparlamentets presstjänster, till exempel de kostnadsfria audiovisuella tjänsterna. Resan lämpar sig med andra ord också för audiovisuella journalister och journalister som jobbar med webben. Parlamentet beviljar resestipendier som täcker resekostnader och logi. Journalister kan också delta i programmet på bekostnad av det egna mediehuset. Skicka en kort, fritt formulerad ansökan till ephelsinki@europarl.europa.eu senast den 2 oktober 2017. Skriv i ansökan – kontaktuppgifter: namn, medium, adress, telefonnummer, e-postadress – om du är frilans, berätta för vem du jobbar – motivering: berätta varför du borde få delta i seminariet – berätta också ifall du tidigare bekantat dig med parlamentet eller andra instanser i Strasbourg eller Bryssel. För ytterligare information, kontakta: Niina Saloranta, e-post: niina.saloranta@europarl.europa.eu, tfn. 09-6220 4521, 040-720 5025.  

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.