Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Arkivbild från Europaparlamentet i Bryssel. Foto: Copyright European Union (2014).

Sök resestipendium till Bryssel 7–9 november

Europaparlamentets informationskontor i Finland informerar att följande resebidrag kan sökas:

Resestipendium till Bryssel för journalister som vill bekanta sig med EU:s energipolitik.

Journalistresans tema är EU:s energipolitik. I programmet ingår ett seminarium om EU:s energipolitik, information om aktuella lagförslag, träffar med Europaparlamentets medlemmar och en möjlighet att bekanta sig med Europaparlamentets verksamhet och beslutsfattande. Under resan kan du också bekanta dig med Europaparlamentets presstjänster, till exempel de kostnadsfria audiovisuella tjänsterna. Resan lämpar sig med andra ord också för audiovisuella journalister och journalister som jobbar med webben.

Parlamentet beviljar resestipendier som täcker resekostnader och logi. Journalister kan också delta i programmet på bekostnad av det egna mediehuset.

Skicka en kort, fritt formulerad ansökan till ephelsinki@europarl.europa.eu senast den 2 oktober 2017.

Skriv i ansökan

– kontaktuppgifter: namn, medium, adress, telefonnummer, e-postadress

– om du är frilans, berätta för vem du jobbar

– motivering: berätta varför du borde få delta i seminariet

– berätta också ifall du tidigare bekantat dig med parlamentet eller andra instanser i Strasbourg eller Bryssel.

För ytterligare information, kontakta: Niina Saloranta, e-post: niina.saloranta@europarl.europa.eu, tfn. 09-6220 4521, 040-720 5025.