Generell / 11.09.2017

Sök: Rekreationsstipendier för Saariselkä eller Vierumäki

Journalistiliiton Tunturimajan olohuone. Bild:
Njut av en semester i Vierumäki eller Saariselkä och ansök om rekreationsstipendium. Journalistförbundets rekreationsstipendier för 2018 kan sökas nu. Skicka in din ansökan senast 29 september 2017 kl. 16. Sammanlagt beviljas högst 35 stipendier som berättigar till en kostnadsfri semestervecka i förbundets semesterlägenhet i Vierumäki (max. 5 stipendier) eller i förbundets fjällstuga Tunturimaja i Saariselkä (max. 30 stipendier). Stipendiesemesterveckorna gäller inte under högsäsongen. Vid beviljandet av stipendium beaktas följande: sökanden ska ha varit medlem i förbundet i minst ett år, rekreationsstipendium kan beviljas högst vart femte år. Övriga omständigheter som tas i beaktande är sociala grunder, ekonomiska grunder, förtroendeuppdrag inom förbundet och upprätthållande av arbetsförmågan. Förfrågningar: ekonomisekreterare Annamari Schildt, tel. 044 500 0013 Dessutom: Utöver logi betalas resekostnader för resor med allmänna kommunikationsmedel eller 24 cent/km om man reser med egen bil. Stipendiet ska användas utanför högsäsong år 2018. Mera information om Vierumäki och Saariselkä finns på förbundets webbplats. En stipendievecka i Fjällstugan (Tunturimaja) kan bytas till en vecka i Vierumäki ifall det finns lediga veckor kvar. För eventuella medföljande familjemedlemmar betalar man 30 euro/person/vecka i Vierumäki, sammanlagt dock högst 100 euro. I Saariselkä betalar familjemedlemmar normal logiavgift för familjemedlemmar. Förbundet betalar inte familjemedlemmarnas resekostnader. Sök rekreationsstipendium på webben. Blanketten hittar du HÄR.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.