Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Journalistiken och pressfriheten har långa anor i Finland. Bilden är tagen 1930 i tidningsaffären Yleinen sanomalehtitoimisto som låg på Norra Esplanaden 33 i Helsingfors. Bild: Olof Sundström, Helsingfors stadsmuseum.

Snart inleds jubileumsåret – Journalistförbundet fyller 100 år

”Alla finländare har rätt att få information och att ta del av den offentliga diskussionen. Den rätten bör vi hålla fast vid också de kommande 100 åren”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho.

Den 28 mars 2021 har det gått 100 år sedan Journalistförbundet grundades. Förbundet inleder firandet av jubileumsåret inleds i januari 2021 och förberedelserna är i full gång. Journalistförbundet firar bland annat genom en kortfilm och med olika festevenemang. Jubileumsåret syns också i förbundets sociala medier där förbundet lyfter fram höjdpunkter från förbundet, medlemmarna och journalistiken.

Under jubileumsåret lyfter förbundet särskilt fram vikten och behovet av yttrandefrihet, informationsförmedling och av mångfald i medierna. Journalistförbundets medlemmar har arbetat i 100 år för att medborgarna ska ha tillgång till tillförlitlig information. Förbundet har sett till att journalisterna kunnat göra sitt arbete under rimliga villkor.

En demokrati fungerar inte utan tillförlitlig journalistik. Till Journalistförbundet hör en stor grupp professionella inom medie- och kommunikationsbranschen: journalister, fotografer, programarbetare, kommunikatörer, översättare, grafiker och förlagsredaktörer med flera.

”I sitt dagliga arbete försvarar de medborgarnas rätt till information”, säger Hanne Aho.

Kriser har under historiens gång skapat en gynnsam grogrund för felaktig information. Under coronapandemin har vikten av tillförlitlig information aktualiserats än en gång.

”Vi bör trygga medborgarnas rätt att även i framtiden får tillräcklig och trovärdig information. Därför bör mediernas verksamhetsförutsättningar tryggas. Det görs till exempel genom att i Finland skapa ett bestående mediestöd för kommersiella medier, på samma sätt som i de övriga Nordiska länderna”, säger Hanne Aho.

Finlands journalistförbund har kring 14 000 medlemmar. Bland medlemmarna finns både anställda, företagare och frilansar.

Samtliga evenemang under jubileumsåret hittar du på jubileumsårets webbplats.