Nyheter / 18.12.2016

Seminarium om journalistisk etik och sociala medier

Hur påverkar webben och sociala medier journalistiska arbetssätt och sätt att fungera? Vilka utmaningar innebär webben för journalistens yrkesetik? Hurdana spelregler har mediehusen på sociala medier? Bland annat de här frågorna diskuteras på seminariet ”Journalismin etiikka sosiaalisen median aikakaudella” den 19 januari 2017 i Helsingfors. Under seminariet presenteras resultaten från projektet Kulttuurien törmäys (Kulturkrockar). På plats är bland andra forskarna Juha Herkman och Laura Juntunen och i en paneldebatt medverkar Kari Haakana (Yle), Pasi Kivioja (Opinionsnämnden för massmedier), Hanna Nikkanen (Tammerfors universitet) och Johanna Vehkoo (frilansredaktör). Läs mer om seminariet på Journalistförbundet webbplats. Där hittar du också en länk till anmälningsblanketten.

Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.