Nyheter / 18.12.2016

Seminarium om journalistisk etik och sociala medier

Hur påverkar webben och sociala medier journalistiska arbetssätt och sätt att fungera? Vilka utmaningar innebär webben för journalistens yrkesetik? Hurdana spelregler har mediehusen på sociala medier? Bland annat de här frågorna diskuteras på seminariet ”Journalismin etiikka sosiaalisen median aikakaudella” den 19 januari 2017 i Helsingfors. Under seminariet presenteras resultaten från projektet Kulttuurien törmäys (Kulturkrockar). På plats är bland andra forskarna Juha Herkman och Laura Juntunen och i en paneldebatt medverkar Kari Haakana (Yle), Pasi Kivioja (Opinionsnämnden för massmedier), Hanna Nikkanen (Tammerfors universitet) och Johanna Vehkoo (frilansredaktör). Läs mer om seminariet på Journalistförbundet webbplats. Där hittar du också en länk till anmälningsblanketten.

Inas Hamdan till Svenska seminariet i Helsingfors

Bland andra journalisten Inas Hamdan från Sydsvenskan och journalisten Johanna Aatsalo gästar Svenska seminariet i Helsingfors.

Journalistreglerna förnyas – fyra nya punkter föreslås

Arbetet med att förnya journalistreglerna går vidare. Enligt förslaget ska journalistreglerna få fyra nya punkter. Målet med förnyelsen att uppmuntra medierna till mer transparens.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.