Hur påverkar webben och sociala medier journalistiska arbetssätt och sätt att fungera? Vilka utmaningar innebär webben för journalistens yrkesetik? Hurdana spelregler har mediehusen på sociala medier?

Bland annat de här frågorna diskuteras på seminariet ”Journalismin etiikka sosiaalisen median aikakaudella” den 19 januari 2017 i Helsingfors. Under seminariet presenteras resultaten från projektet Kulttuurien törmäys (Kulturkrockar). På plats är bland andra forskarna Juha Herkman och Laura Juntunen och i en paneldebatt medverkar Kari Haakana (Yle), Pasi Kivioja (Opinionsnämnden för massmedier), Hanna Nikkanen (Tammerfors universitet) och Johanna Vehkoo (frilansredaktör). Läs mer om seminariet på Journalistförbundet webbplats. Där hittar du också en länk till anmälningsblanketten.