Generell / 21.06.2021

Salla Nazarenko är Journalistförbundets nya sakkunniga i internationella frågor – ”det är världens häftigaste jobb”

Salla Nazarenko aloittaa työnsä kansainvälisten asioiden asiantuntijana elokuun lopussa. Kuva: Heli Saarela Bild:
Salla Nazarenko börjar i slutet av augusti som Journalistförbundets sakkunniga i internationella frågor. Hon efterträder Juha Rekola som går i pension på hösten. På Journalistförbundet ansvarar Nazarenko för förbundets internationella samarbete och för medlemmarnas internationella tjänster. I hennes arbete ingår också att följa med frågor som berör mediepolitik, yrkesetik och journalisters säkerhet. Nazarenko har en lång arbetserfarenhet från journalistik och kommunikation. För tillfället jobbar hon med ett utvecklingsprojekt vid Gränsbevakningsväsendets stabs kommunikationsenhet. Hur skulle du beskrivs din karriär hittills? "Yttrandefriheten präglar allt det jag jobbat med. Samhällets öppenhet och transparens ligger nära mitt hjärta." Nazarenko har arbetserfarenhet särskilt från länder som tidigare hörde till Sovjetunionen. "Jag har jobbat med att utveckla medier och journalistik i Kirgizistan,  Kazakstan och Georgien där jag jobbade med ett projekt som förde samman journalister från olika sidor av gränsen. I Kirgizistan grundade jag en lokal journalistförening." Ryssland är också bekant för Nazarenko, som jobbat på Karjalan Sanomat och studerat ett år i Moskva. I Finland har Nazarenko jobbat som nyhets-, sport- och utrikesjournalist. Hon har också jobbat som frilansjournalist. Hon har varit verksamhetsledare för Vikes och för organisationen Läkarens sociala ansvar. I augusti doktorerar Nazarenko i patriotism i rysk och georgisk tevejournalistik. Hon blir doktor från Tammerfors universitets program i medier, kommunikation och teater. Varför vill du jobba på Journalistförbundet? "Jag har alltid tagit vara på möjligheter när jag sett dem och följt min egen passion. Jobbet som internationell sakkunnig är världens häftigaste. I arbetsbilden finns mycket jag kan från tidigare men jag får också lära mig nytt. Jag får försvara ett fint yrke och hänga med i de förändringar som präglar världen i dag. Ifall en människa ska jobba med något som är större än hon själv så är det här jobbet just det."  

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.