Generell / 06.03.2024

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor. Utskottet har tidigare träffat en representant för Sanoma Media Finland. 

"Tanken med rundabordssamtal är att kunna diskutera utan att man direkt förbinder sig vid förhandlingar. Vi diskuterade frilansarnas situation, arvoden och upphovsrätt", säger Petri Savolainen, Journalistförbundets intressebevakningsdirektör.

Till tisdagens samtal hade Journalistförbundet också bjudit in representanter från andra förlag. Otava och Werner Söderström tackade nej till inbjudan. Siltalas representant kunde inte närvara men diskussioner med förlaget fortsätter. A-lehdet, Fokus Media och Otavamedia tackade nej till inbjudan. Alma Talent svarade inte.

Medieförbundet bjöds också in till samtalet men tackade nej.


Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.