Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor. Utskottet har tidigare träffat en representant för Sanoma Media Finland. 

”Tanken med rundabordssamtal är att kunna diskutera utan att man direkt förbinder sig vid förhandlingar. Vi diskuterade frilansarnas situation, arvoden och upphovsrätt”, säger Petri Savolainen, Journalistförbundets intressebevakningsdirektör.

Till tisdagens samtal hade Journalistförbundet också bjudit in representanter från andra förlag. Otava och Werner Söderström tackade nej till inbjudan. Siltalas representant kunde inte närvara men diskussioner med förlaget fortsätter. A-lehdet, Fokus Media och Otavamedia tackade nej till inbjudan. Alma Talent svarade inte.

Medieförbundet bjöds också in till samtalet men tackade nej.