Generell / 21.06.2018

Rekrytering: Rami Lindström börjar i augusti

Journalistförbundet har anställt juristen Rami Lindström till Maija Raninens efterträdare. Lindström är 32 år gammal och kommer närmast från företaget HR4 Solutions där han jobbat som konsult. Lindström är magister i juridik från Helsingfors universitet. Han utexaminerades 2014 och har specialiserat sig på arbetsrätt. Han har tidigare jobbat som kassachef på arbetslöshetskassan för skogsbranschen (Puualojen työttömyyskassa) och som personalchef på skogsfacket Puuliitto. Han har också arbetat som jurist på Fackförbundet för teater och media i Finland. Vid sidan om sitt övriga jobb arbetar Lindström som fotograf. Lindström säger att han redan en tid varit intresserad av arbetstagarsynvinkeln när det gäller arbetsmarknadsjuridik. Under sin tid på Fackförbundet för teater och media i Finland satt han vid samma förhandlingsbord som Journalistförbundets representanter. – Redan då fick jag en mycket positiv bild av Journalistförbundets verksamhet, säger han. Lindström ser fram emot sitt nya jobb. – Journalistikens, mediernas och kommunikationens roll blir allt viktigare i samhället. Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen säger att förbundet fick många goda ansökningar till det lediga jobbet. – Vi fick 19 ansökningar och intervjuade fem personer. Det fanns många bra goda kandidater, säger Savolainen.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.