Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Suomen Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho. Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Regeringsförhandlingarna – Hanne Aho hoppfull

“Det ser ut som om den nya regeringen verkar bli bra med tanke på både mediebranschen och fackföreningsrörelsen”, säger Journalistförbundets ordförande  Hanne Aho.

Hanne Aho talade i dag vid Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte i Helsingfors. Med tanke på de pågående regeringsförhandlingarna är hon hoppfull, men är snabb att påpeka att inget ännu är fastslaget.

“Jag hoppas att den nya regeringen gör lagändringar som gör det möjligt att lättare ta tag i fall där journalister trakasseras”, säger hon.

Trakasserier av journalister är en fråga om yttrandefrihet.

“En hotad journalist undviker kanske vissa teman på grund av hoten. Ur ett mänskligt perspektiv är det också fullständigt orimligt att någon ska bli hotad på grund av sitt arbete. Detta är särskilt orimligt då arbetet är samhälleligt betydelsefullt och till exempel poliser, domare, läkare eller journalister hotas”, säger Aho.

Journalistförbundets andra hälsning till regeringsförhandlingarna gäller mediebranschens verksamhetsförutsättningar, vilka är betydligt sämre i Finland än i de övriga nordiska länderna. I Finland beskattas kommersiell medie högt och mediestöden är obefintliga. I praktiken innebär detta högre krav och en allt snabbare takt på arbetsplatserna.

Aho påpekar att nästa regeringsperiod kommer att innebära en förnyelse av socialskyddet.

“Jag är inte överraskad om de egenanställdas ställning på arbetsmarknaden redan beaktats i reformen.”

Journalistförbundet har talat för en rätt till kollektiva förhandlingar: En person som jobbar som om hen skulle vara anställd borde tolkas som om hen har ett arbetsförhållande.

Socialskyddet ska vara gemensamt för alla, säger Aho.

“De egenanställdas svaga ställning beror inte på att partierna, företagen, Finlands Näringsliv EK eller någon annan part inte skulle känna till situationen”, säger Aho.

“Att inget gjorts beror på att det inte funnits en vilja att ändra situationen. Över 50 procent av riksdagsledamöterna har inte velat se ändringar i nuläget.  Nu hoppas vi att det finns en vilja till förändring. Regeringsförhandlingarna har bland annat diskuterat möjligheten att kriminalisera underbetalning. Diskussioner har också först om problematik som gäller de egenanställda.”