Nyheter / 01.12.2017

Programarbetarnas avtal och Yhtyneet-avtalet godkända

Journalistförbundets fullmäktige godkände i dag förhandlingsresultatet för Rundradions programarbetares nya kollektivavtal. Avtalet gäller cirka 2 700 anställda. Finlands Journalistförbunds fullmäktige har i dag, fredagen 1 december, godkänt förhandlingsresultatet för kollektivavtalet som gäller Rundradions programarbetare. Förhandlingsresultatet nåddes i går kväll, torsdagen 30 november. Avtalsperioden är 1 december 2017 – 30 november 2019. Efter det fortsätter avtalet gälla med ett år i taget, ifall det inte sägs upp. I början av 2018 höjs lönerna med 1,2 procent. Om löneförhöjningarna som gäller 2019 förhandlas lokalt. Ifall man inte lyckas nå en överenskommelse höjs lönerna i början av 2019 med 1,5 procent och med en företagsspecifik förhöjning på 0,5 procent. Journalistförbundets fullmäktige godkände också Yhtyneet-avtalet som gäller frilansarbete som görs i ett arbetsförhållande för Yle. Förordningarna, tidtabellen för löneförhöjningarna och förhöjningarnas kostnadsinverkan är samma som i programarbetarnas nya kollektivavtal. Bilagor: Förhandlingsresultatet för Rundradions programarbetare (på finska). Yleisradion ohjelmatyöntekijät, neuvottelutulos Förhandlingsresultatet för Yhtyneet-avtalet (på finska). Yhtyneet neuvottelutulos 28.11.2017

Svara på förbundets löneundersökning

Finlands Journalistförbund gör en löneundersökning bland de medlemmar som är i ett anställningsförhållande. Information om löner, vilken ges direkt av medlemmarna, utgör grunden för en effektiv intressebevakning.

Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.