Generell / 14.09.2022

Prishöjning i Journalistförbundets semesterhus

Priserna för Journalistförbundets semesterhus ändras. Priserna stiger med cirka fem procent på grund av högre energipriser. "Målsättningen är även i fortsättningen att de avgifter medlemmarna betalar i hyra för semesterhusen ska täcka Journalistförbundets utgifter. Journalistförbundet gör inte vinst på semesterhusen", säger Sirpa Hannula som är ekonomisk och administrativ chef på Journalistförbundet. De nya priserna träder i kraft 24 september på Saariselkä och 16 december i Vierumäki. Läs mer om Journalistförbundets semesterhus här.  

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.