Nyheter / 01.12.2017

Pressens nya kollektivavtal godkänt

Finlands Journalistförbund och Medieförbundet har godkänt förhandlingsresultatet för ett nytt kollektivavtal. Journalistförbundets fullmäktige har i dag, fredagen 1 december, godkänt förhandlingsresultatet för ett nytt kollektivavtal som gäller de anställda inom pressen. Beslutet fattades på ett extra fullmäktigemöte i Helsingfors. Också Medieförbundet, som representerar arbetsgivarna, har godkänt förhandlingsresultatet. Avtalsperioden är 1 december 2017 – 31 januari 2020. Under avtalsperioden höjs lönerna två gånger, den 1 februari 2018 och den 1 april 2019. 1 februari 2018 Den första förhöjningen på 1,6 procent består av en allmän förhöjning på 1,1 procent och av en företagsspecifik höjning på 0,5 procent. Den företagsspecifika förhöjningen räknas på summan av de individuella löner som betalats ut till dem som omfattas av kollektivavtalet i november 2017. I summan räknar man ej med skifttillägg. Hur den företagsspecifika potten används och fördelas förhandlas lokalt. Ifall man inte kan komma övverens om hur den företagsspecifika förhöjningen ska användas delas en allmän förhöjning på 0,2 procent ut och arbetsgivaren fattar beslut om hur 0,3 procent fördelas. Minimilönerna höjs med 1,3%. Skifttilläggen höjs med 1,6%. 1 april 2019 Den andra löneförhöjningen är sammanlagt 1,8 procent. De individuella lönerna höjs med en allmänn förhöjning på 1,1 %. Den företagsbaserade förhöjningen är 0,7 procent och den räknas på summan av de individuella löner som betalats ut i januari 2019, innan den allmänna förhöjningen. Hur den företagsspecifika potten används och fördelas förhandlas lokalt. Ifall man inte kan komma överens om hur den företagsspecifika förhöjningen ska användas delas en allmän förhöjning på 0,3 procent ut och arbetsgivaren fattar beslut om hur 0,4 procent fördelas. Minimilönerna höjs med 1,4%. Skifttilläggen höjs med 1,8%. I det nya kollektivavtalet finns en del ändringar i avtalstexten. De gäller bland annat prövotiden, utveckling i arbetet och förpliktelsen att återanställa en uppsagd. Årssemestern och vintersemestern bibehålls i sitt nuvarande format. De 24 extra arbetstimmarna som kom till i enlighet med fjolårets konkurrenskraftsavtal (som på finska kallas kiky) fortsätter under denna avtalsperiod. I bilagan hittar du protokollet för pressens kollektivavtal (på finska). Työehtosopimuspöytäkirja, lehdistö 2017

Svara på förbundets löneundersökning

Finlands Journalistförbund gör en löneundersökning bland de medlemmar som är i ett anställningsförhållande. Information om löner, vilken ges direkt av medlemmarna, utgör grunden för en effektiv intressebevakning.

Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.