Generell / 27.04.2017

Pensionsföretagens FöPL-beslut påverkar ej Medielaget

Arbetspensionsbolagens beslut att personer som använder faktureringstjänster nu ska omfattas av FöPL-försäkringen (arbetspensionsförsäkringen för företagare) påverkar ej Medielaget. Medielaget är inte ett faktureringsföretag utan ett andelslag som också erbjuder övriga tjänster åt sina medlemmar. Medielaget innehåller, som arbetsgivare, även i fortsättningen arbetstagarens arbetspensionsavgift (ArPL-försäkring) i samband löneutbetalning. Temat har väckt en del frågor efter att vissa faktureringsbolag i slutet av april meddelade att snuttarbetare som fakturerat via dem från och med 1 maj 2017 omfattas av lagen om arbetspensionsförsäkring  för företagare (FöPL). Hittills har snuttarbetare omfattats av ArPL-försäkringen. Det är arbetspensionsbolagen som fattat beslut om förändringen. FöPL-försäkringen är obligatorisk för företagare vars arbetsinkomst är minst 7 645,25 euro i året. ArPL-försäkringen är en pensionsförsäkringsavgift som innehålls från en anställds (i ett arbetsförhållande) lön. Vilken avgift som gäller vem beror på om arbetet gjorts som företagare eller som anställd. Du hittar en beskrivning över de olika sätten att jobba i handboken Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas (Snuttarbetarens socialskydd) som publicerades i april. Här kan du bekanta dig med Medielaget och dess tjänster.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.