Generell / 27.04.2017

Pensionsföretagens FöPL-beslut påverkar ej Medielaget

Arbetspensionsbolagens beslut att personer som använder faktureringstjänster nu ska omfattas av FöPL-försäkringen (arbetspensionsförsäkringen för företagare) påverkar ej Medielaget. Medielaget är inte ett faktureringsföretag utan ett andelslag som också erbjuder övriga tjänster åt sina medlemmar. Medielaget innehåller, som arbetsgivare, även i fortsättningen arbetstagarens arbetspensionsavgift (ArPL-försäkring) i samband löneutbetalning. Temat har väckt en del frågor efter att vissa faktureringsbolag i slutet av april meddelade att snuttarbetare som fakturerat via dem från och med 1 maj 2017 omfattas av lagen om arbetspensionsförsäkring  för företagare (FöPL). Hittills har snuttarbetare omfattats av ArPL-försäkringen. Det är arbetspensionsbolagen som fattat beslut om förändringen. FöPL-försäkringen är obligatorisk för företagare vars arbetsinkomst är minst 7 645,25 euro i året. ArPL-försäkringen är en pensionsförsäkringsavgift som innehålls från en anställds (i ett arbetsförhållande) lön. Vilken avgift som gäller vem beror på om arbetet gjorts som företagare eller som anställd. Du hittar en beskrivning över de olika sätten att jobba i handboken Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas (Snuttarbetarens socialskydd) som publicerades i april. Här kan du bekanta dig med Medielaget och dess tjänster.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.