Nyheter / 08.12.2017

Överenskommelse nåddes i lönefråga

Den tidigare chefredaktören för Jyväskyläs universitets studentkårs tidning har enats om en lösning på lönetvisten med sin tidigare arbetsgivare Jyväskylä universitets studentkår. Journalistförbundet hjälpte i utredningen av frågan. Den tidigare chefredaktören hade väckt talan mot sin tidigare arbetsgivare och krävde innestående löner för närmare 10 000 euro. Motiveringen var att hen borde ha fått lön enligt kollektivavtalets löneklass IIIa. Arbetsgivaren hävdade att pressens kollektivavtal inte kunde tillämpas och krävde att käromålet skulle förkastas. Tidningen Journalisten skrev om ärendet i november.

Pressfrihetsindexet – pressfriheten försämrats i Östeuropa

Pressfriheten är allt mer hotad i Europa, visar Reportrar utan gränsers (RSF) pressfrihetsindex. ”Tyvärr kan man säga att Putins gift sprider sig inom EU”, säger Kaius Niemi, ordförande för Reportrar utan gränser rf.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.