Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Över 80 000 personer har nollavtal

Fyra procent av alla löntagare, kring 83 000 personer har så kallade nollavtal. Det framgår ur Statistikcentralens färska utredning. Finlands Journalistförbund har länge påtalat problemen med nollavtal och kräver arbetsavtal som fastställer en anställds minimiarbetstid eller genomsnittliga arbetstid.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning hade i genomsnitt omkring 83 000 finländska löntagare i åldern 15–64 år enligt egen uppgift ett så kallat nollavtal år 2014. Ett så kallat nollavtal är ett arbetskontrakt, där det överenskomna minimiantalet arbetstimmar är noll timmar. Det var första gången arbetskraftsundersökningen samlade in uppgifter om nållavtalen. 

Majoriteten av de som svarat att de hade ett nollavtal var kvinnor ( 57 procent).  Männens andel var 43 procent. De som svarade att de hade ett nollavtal var huvudsakligen unga, nästan hälften var under 25 år och 65 procent under 30 år.

Enligt undersökningen arbetade flest personer med nollavtal inom näringsgrenarna parti- och detaljhandel (15 000), vård och omsorg; sociala tjänster (11 000) samt hotell- och restaurangverksamhet (10 000). I relation till antalet löntagare inom näringsgrenen var nollavtalen vanligast inom näringsgrenen hotell- och restaurangverksamhet. Av löntagarna inom denna näringsgren hade 13 procent ett nollavtal.

I Finlands Journalistförbunds målsättningar för nästa regeringsperiod, 2015–2019, ingår krav om att förbättra arbetsvillkoren för dem med nollavtal. “I stället för så kallade nolltimmarsavtal bör man använda arbetsavtal som fastställer en anställds minimiarbetstid eller genomsnittliga arbetstid. Bemanningsanställda och personer som är direkt anställda av företaget där arbetet utförs bör genom lag garanteras samma minimiarbetsvillkor och möjligheter till löneutveckling”, skriver förbundet i sina målsättningar