I samband med fullmäktiges vårmöte 2021 delades flera utmärkelser ut. På grund av coronapandemin delades inga utmärkelser ut i fjol. I år delades därför utmärkelser ut för både 2019 och 2020. (mer …)