Nyheter / 23.05.2024

Ordförande Aho: Vi kämpar för frilansarna med alla till buds stående medel

Hanne Aho, ordförande för Journalistförbundet, talade på fullmäktiges vårmöte 23 maj 2024. Bild: Heli Saarela

Journalistförbundet kommer att använda alla tänkbara förhandlingsmetoder för att förbättra frilansarnas arbetsvillkor. Det betonade Journalistförbundets ordförande Hanne Aho under sitt öppningsanförande vid Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte torsdagen 23 maj. Förbundet kommer att fortsätta jobba för att inleda förhandlingar med de olika mediebolagen. Detta för att kunna testa ifall rätten till kollektiva förhandlingar om självanställdas arbetsvillkor förverkligas. 

”Journalistförbundet är en förhandlande organisation och vårt mål är alltid att nå resultat förhandlingsvägen. Därför kommer vi att använda alla tänkbara förhandlingsmetoder för att främja frilansarna rätt till kollektiva förhandlingar”, säger Hanne Aho. 

 ”Vi vet och vi ser det hela tiden, det är svårt att förhandla om arbetsvillkor för dem som inte har sådana”, säger Aho. 

Bättre läge för anställda i film- och teveanställda  

I sitt tal betonade Hanne Aho vikten av att kollektivavtal är allmänt bindande. Kollektivavtalet för film- och tevebranschen blev allmänt bindande i fjol. Att avtalet är allmänt bindande innebär att alla arbetsgivare som verkar inom film- och tevebranschen ska följa branschens kollektivavtal. Det betyder också att alla anställda inom branschen har samma minimivillkor för arbetet, till exempel tabellöner (minimilöner). 

”Utan minimivillkor i ett kollektivavtal kan arbetsvillkoren se ut nästan hur som helst”, säger Hanne Aho. 

Oro för svagare arbetsvillkor i mediebranschen 

I sitt tal lyfte Hanne Aho sin oro för hur Petteri Orpos (saml.) regerings planer påverkar arbetslivet. I Journalistförbundet har man enligt Aho sett vad ett försvagat eller nedmonterat kollektivavtalssystem skulle innebära. Lönerna och arbetsvillkoren skulle försämras, oberoende av i vilken form man arbetar. Regeringens planer på att öka lokala avtal kunde också leda till att allmänt bindande avtals betydelse skulle försvagas. 

”Först syns försämringarna i andra branschen men ifall systemet sakta smulas sönder finns det en risk för att arbetsvillkoren försvagas också i mediebranschen”, säger Hanne Aho. 


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.