Generell / 13.01.2022

NJF: ”Oacceptabelt att polis pressar journalister att röja källor”

De nordiska journalistförbunden ser mycket negativt på att polisen i flera nordiska länder förhört journalister om påstådda läckor från underrättelsetjänster. Nordiska Journalistförbundet (NJF) har antagit ett utlåtande där man uttrycker oro för utvecklingen. Finlands Journalistförbund ingår i Nordiska Journalistförbundet (NJF). NJF:s styrelse anser att detta beteende från polis och underrättelsetjänst kan tolkas som försök att sätta press på journalister och media att avstå från att rapportera om viktiga frågor som rör underrättelsetjänsten.
Här nedan följer hela uttalandet från NJF:s styrelsemöte, Nordiska Journalistförbundet, 11 januari 2022: "NJF, Nordic Journalists Federation, uttrycker stor oro för den tendens som vi har sett i flera nordiska länder: Att polisen förhör journalister i ärenden om påstådda läckor från underrättelsetjänster i respektive land. I några fall har journalister till och med anklagats för att ha hjälpt till med dessa läckor. Det här sker trots att journalister givetvis inte kan och inte kommer att nämna källor eller vad de diskuterar med källor. Detta faktum bör vara väl känt för såväl polisen som för underrättelsetjänsten. Underrättelsetjänsternas interna arbete är en fråga av allmänt intresse, och som sådan en legitim fråga att bevaka journalistiskt. NJF:s styrelse finner att detta beteende från polis och underrättelsetjänst kan tolkas som försök att sätta press på journalister och media att avstå från att rapportera om viktiga frågor som rör underrättelsetjänsten. NJF är journalistförbundens samarbetsorganisation i Danmark, Norge, Sverige, Finland och Island. NJF:s styrelse består av ordförande och viceordförande från varje förbund." Ulrika Hyllert, ordförande för Svenska Journalistförbundet Tine Johansen, ordförande för NJF, ordförande för Danska Journalistförbundet Dag Idar Tryggestad, ordförande för Norska Journalistförbundet Hanne Aho, ordförande för Finlands Journalistförbund Sigríður Dögg Auðunsdóttir, ordförande för Union of Icelandic Journalists

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.