Generell / 10.03.2022

Nytt avtal för Yles frilansar i anställningsförhållande

Journalistförbundet har godkänt det så kallade Yhtyneet-avtalet som omfattar de frilansjournalister som jobbar för Yle i ett anställningsförhållande. Förhandlingsresultatet nåddes 22 februari. Det här innebär att cirka 200 frilansar som jobbar för Yle får ett nytt kollektivavtal. Det nya avtalet är i kraft 1 mars 2022 till 29 februari 2024. Arvodena stiger i år med 2 procent. Nästa års förhöjning förhandlas senare. I samband med avtalet får översättarna små förbättringar och förtydliganden i sina ersättningar. Parterna, Journalistförbundet och Palta, kom också överens om nya arbetsgrupper, vilka ska arbeta med att förnya grunderna för hur arvodena höjs samt med hur en anställd får lön då hen är föräldraledig. I motsats till tidigare skulle föräldrar få möjlighet till lön under föräldraledigheten. Förhandlingarna om ett nytt avtal för Yles frilansar i ett anställningsförhållande inleddes i slutet av januari. Det tidigare avtalet tog slut 28 februari.  

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.