Nyheter / 01.12.2017

Nytt avtal för förlagsredaktörerna

Finlands Journalistförbunds fullmäktige har i dag, fredagen 1 december, godkänt förhandlingsresultatet för ett nytt kollektivavtal för förlagsredaktörerna.  Avtalsperioden är 1 december 2017 – 31 januari 2020. Kollektivavtalet omfattar kring 300 anställda. Journalistförbundet och Medieförbundet, som representerar arbetsgivarna, har avtalat om att lönerna höjs vid två tillfällen under avtalsperioden: den 1 februari 2018 och den 1 maj 2019. Den 1 februari 2018 görs en allmän förhöjning av de individuella lönerna på 45 euro, en företagsspecifik förhöjning på 0,3 procent och minimilönerna höjs med 1,4 procent. Den 1 maj 2019 görs en allmän förhöjning på 1,1 procent, minimilönerna höjs med 1,4 procent och den företagsspecifika förhöjningen är 0,7 procent. I det nya kollektivavtalet finns en del ändringar i avtalstexten. De gäller bland annat prövotiden, arbetsavtalen och förpliktelsen att återanställa en uppsagd. Förlagsredaktörernas semestrar bibehålls i sitt nuvarande format. De 24 extra arbetstimmarna som kom till i enlighet med fjolårets konkurrenskraftsavtal (som på finska kallas kiky) fortsätter under denna avtalsperiod. I bilagan hittar du förhandlingsresultatets protokoll (på finska).  Kustannustoimittajat_neuvottelutulos_ allekirjoitettu

Svara på förbundets löneundersökning

Finlands Journalistförbund gör en löneundersökning bland de medlemmar som är i ett anställningsförhållande. Information om löner, vilken ges direkt av medlemmarna, utgör grunden för en effektiv intressebevakning.

Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.