Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Nytt avtal för förlagsredaktörerna

Finlands Journalistförbunds fullmäktige har i dag, fredagen 1 december, godkänt förhandlingsresultatet för ett nytt kollektivavtal för förlagsredaktörerna. 

Avtalsperioden är 1 december 2017 – 31 januari 2020.

Kollektivavtalet omfattar kring 300 anställda. Journalistförbundet och Medieförbundet, som representerar arbetsgivarna, har avtalat om att lönerna höjs vid två tillfällen under avtalsperioden: den 1 februari 2018 och den 1 maj 2019.

Den 1 februari 2018 görs en allmän förhöjning av de individuella lönerna på 45 euro, en företagsspecifik förhöjning på 0,3 procent och minimilönerna höjs med 1,4 procent. Den 1 maj 2019 görs en allmän förhöjning på 1,1 procent, minimilönerna höjs med 1,4 procent och den företagsspecifika förhöjningen är 0,7 procent.

I det nya kollektivavtalet finns en del ändringar i avtalstexten. De gäller bland annat prövotiden, arbetsavtalen och förpliktelsen att återanställa en uppsagd.

Förlagsredaktörernas semestrar bibehålls i sitt nuvarande format. De 24 extra arbetstimmarna som kom till i enlighet med fjolårets konkurrenskraftsavtal (som på finska kallas kiky) fortsätter under denna avtalsperiod.

I bilagan hittar du förhandlingsresultatets protokoll (på finska).

 Kustannustoimittajat_neuvottelutulos_ allekirjoitettu