Nyheter / 30.03.2016

Ny tidpunkt för vårfullmäktige

Vårfullmäktige flyttas på grund av kollektivavtalsförhandlingarna. Journalistförbundets styrelse fattade beslut att flytta fullmäktiges vårmöte efter att ha hört förbundets utskott för kollektivavtal. En stor del av Journalistförbundets avtalsbranscher kommer att inleda förhandlingar om att tillämpa konkurrenskraftsavtalet i sina kollektivavtal. Bland dem som fattat beslut om att inleda förhandlingar finns pressen, Yle och förlagsredaktörerna. En del andra avtalsbranscher har ännu inte fattat beslut i frågan.

På grund av förhandlingarna skjuts vårfullmäktige fram med en vecka. Den nya tidpunkten är 26 –27 maj 2016. Fullmäktigeledamöter som deltar i mötet bör fylla i en anmälningsblankett, oberoende av om de redan hunnit anmäla sig till vårfullmäktige för den tidigare tidpunkten. Fullmäktigeledamöter får e-post med en länk till anmälningsblanketten efter påsken.


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.