Nyheter / 25.01.2018

Nordiska förbund samlades i Helsingfors

Mediakunnan toiminnanjohtaja Maiju Mitrunen kertoi NJF:lle Mediakunnan ensimmäisestä vuodesta. Kuva: JR Bild:
De nordiska ländernas journalistförbund samlades i Helsingfors i tisdags till det första mötet under Finlands period som ordförande för samarbetsorganet NJF. Mötet med de svenska, norska, danska och isländska förbundens ordförande och ansvariga för internationella ärenden leddes av Hanne Aho på FJF. Mötesdeltagarna gick igenom vad som hänt i respektive land och förbund under de senaste månaderna. Det finländska Medielagets erfarenheter från det första verksamhetsåret var något som intresserade de nordiska kollegerna. Hela Norden står inför ett intressant mediepolitiskt år, för i samtliga länder väntas regeringarna komma med förslag om nya vindar i fråga om mediestödet. De svenska, norska och danska förslagen torde komma redan under våren och i Island behandlas ärendet som bäst av en kommitté. I Finland väntas den nationella mediepolitiska redogörelsen bli färdig i vår för att användas som underlag för regeringens förslag. De nordiska journalistförbundens samarbetsorgan NJF grundades 1947. Dess ordförandeskap roterar i tvåårsperioder mellan de fyra största medlemmarna. Finland tog över ordförandeskapet av Norge i september i fjol och kommer att ge det vidare till Sverige hösten 2019. Nästa möte ordnas i Helsingfors ordnas i maj.

Pressfrihetsindexet – pressfriheten försämrats i Östeuropa

Pressfriheten är allt mer hotad i Europa, visar Reportrar utan gränsers (RSF) pressfrihetsindex. ”Tyvärr kan man säga att Putins gift sprider sig inom EU”, säger Kaius Niemi, ordförande för Reportrar utan gränser rf.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.