Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Mediakunnan toiminnanjohtaja Maiju Mitrunen kertoi NJF:lle Mediakunnan ensimmäisestä vuodesta. Kuva: JR

Nordiska förbund samlades i Helsingfors

De nordiska ländernas journalistförbund samlades i Helsingfors i tisdags till det första mötet under Finlands period som ordförande för samarbetsorganet NJF. Mötet med de svenska, norska, danska och isländska förbundens ordförande och ansvariga för internationella ärenden leddes av Hanne Aho på FJF.

Mötesdeltagarna gick igenom vad som hänt i respektive land och förbund under de senaste månaderna. Det finländska Medielagets erfarenheter från det första verksamhetsåret var något som intresserade de nordiska kollegerna.

Hela Norden står inför ett intressant mediepolitiskt år, för i samtliga länder väntas regeringarna komma med förslag om nya vindar i fråga om mediestödet. De svenska, norska och danska förslagen torde komma redan under våren och i Island behandlas ärendet som bäst av en kommitté. I Finland väntas den nationella mediepolitiska redogörelsen bli färdig i vår för att användas som underlag för regeringens förslag.

De nordiska journalistförbundens samarbetsorgan NJF grundades 1947. Dess ordförandeskap roterar i tvåårsperioder mellan de fyra största medlemmarna. Finland tog över ordförandeskapet av Norge i september i fjol och kommer att ge det vidare till Sverige hösten 2019. Nästa möte ordnas i Helsingfors ordnas i maj.