Nyheter / 18.12.2017

Nio premierades i samband med fullmäktige

Ansiomerkin saivat Matti Hilska (vas.), Mogens Blicher Bjerregård, Jarmo Hämäläinen, Seppo Metso, Satu Harlahti, Marja Palmunen, Irene Pakkanen ja Jaana Virtanen. Kuvasta puuttuu Seppo Puttonen, joka ei päässyt ottamaan palkintoa vastaan. Bild:
I samband med höstfullmäktige premierade Journalistförbundet nio personer som arbetat för förbundet och dess medlemmar. En av de premierade är Europeiska journalistförbundets ordförande Mogens Blicher Bjerregård. De premierade är:
  • Satu Harlahti, förlagsredaktör vid WSOY/Bonnier.
  • Matti Hilska, pensionär, som varit aktiv i bland annat Södra Finlands journalistförening och på sin arbetsplats Etelä-Suomen Sanomat.
  • Jarmo Hämäläinen, journalist vid Etelä-Saimaa och Uutisvuoksi.
  • Seppo Metso, ombud för RTRF.
  • Irene Pakkanen, frilansjournalist och forskare.
  • Marja Palmunen, pensionär, tidigare ombud (organisation) för Journalistförbundet.
  • Seppo Puttonen, journalist vid Yle.
  • Jaana Virtanen, ombud för Helsingforsregionens journalister.
  • Mogens Blicher Bjerregård, ordförande för Europeiska journalistförbundet och tidigare ordförande för Danmarks journalistförbund.  Blicher Bjerregård har också varit aktiv i Nordiska journalistförbundet och arbetat för att förnya de nordiska förbundens verksamhet. År 2015 föreläste  Blicher Bjerregård för Finlands Journalistförbunds fullmäktige om förnyelse – för att inspirera till nya tankar och medlemstjänster.

Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.

Kopiosto säkerställer att man får ersättning då verk och tv-program kopieras

Med sina heltäckande användningslicenser säkerställer Kopiosto att den kreativa branschen får de ersättningar den har rätt till för användningen av verk.