Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Motion: Artificiell intelligens och mediebranschen

Rundradions programarbetare föreslår i en motion på Journalistförbundets fullmäktige (12.12) att Journalistförbundets styrelse överväger hur man kunde utreda vilken effekt tillämpningen av artificiell intelligens kommer att ha på mediebranschen.

Bland annat frågar sig programarbetarna i motionen hur arbetsplatser, arbetsuppgifter, nya yrken och framför allt hur Journalistförbundets kollektivavtal kommer att påverkas.

Styrelsen svarar att Rundradions programarbetare lyfter fram en fråga som redan är vardag i många mediehus. Samtidigt, påpekar styrelsen, kommer artificiell intelligens och nya tillämpningar att få konsekvenser som vi inte ens kan föreställa oss i dag.

Styrelsen föreslår att motionen godkänns såtillvida att kansliet samlar information om forskning kring temat. Uppgifterna analyseras, särskilt hur artificiell intelligens kan tänkas påverka kollektivavtal, arbetsvillkor, yrken och arbetsplatserna inom branschen. Utredningen presenteras sedan för fullmäktige.

Fullmäktige godkände motionen.