Generell / 12.12.2018

Motion: Artificiell intelligens och mediebranschen

Rundradions programarbetare föreslår i en motion på Journalistförbundets fullmäktige (12.12) att Journalistförbundets styrelse överväger hur man kunde utreda vilken effekt tillämpningen av artificiell intelligens kommer att ha på mediebranschen. Bland annat frågar sig programarbetarna i motionen hur arbetsplatser, arbetsuppgifter, nya yrken och framför allt hur Journalistförbundets kollektivavtal kommer att påverkas. Styrelsen svarar att Rundradions programarbetare lyfter fram en fråga som redan är vardag i många mediehus. Samtidigt, påpekar styrelsen, kommer artificiell intelligens och nya tillämpningar att få konsekvenser som vi inte ens kan föreställa oss i dag. Styrelsen föreslår att motionen godkänns såtillvida att kansliet samlar information om forskning kring temat. Uppgifterna analyseras, särskilt hur artificiell intelligens kan tänkas påverka kollektivavtal, arbetsvillkor, yrken och arbetsplatserna inom branschen. Utredningen presenteras sedan för fullmäktige. Fullmäktige godkände motionen.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.