Nyheter / 08.12.2016

Medlemsintäkterna fortsätter sjunka

Journalistförbundets budget för 2017 är gjort enligt devisen: satsa på verksamheten – granska alla övriga utgifter kritiskt. Det säger ekonomidirektör Helena Visti som presenterade budgeten för 2017 på Journalistförbundets höstfullmäktige.

– Vår utmaning är sjunkande medlemsintäkter och osäkerhet kring placeringarna, säger hon.

År 2017 beräknas medlemsintäkterna sjunka med 4 procent, till cirka 2,9 miljoner euro. Verksamhetens kostnader beräknas ligga på sammanlagt cirka 4 miljoner euro och resultatet för år 2016 beräknas landa på minus 400 000 euro. I budgeten för 2017 är minuset nästan lika stort.

Värdet på Journalistförbundets värdepapper har sedan 2077 stigit med 31 procent. Deras marknadsvärde är i dag kring 19,5 miljoner euro.  

Journalistförbundet har i dag kring 14 480 medlemmar. Av dem är 3 800 pensionärer som är befriade från att betala medlemsavgift. En medlemsavgift för pensionärer infördes 2016. 


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.