Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Medlemsintäkterna fortsätter sjunka

Medlemsintäkterna fortsätter sjunka – verksamhetens underskott täcks av intäkter från placeringsverksamheten.

Journalistförbundets budget för 2017 är gjort enligt devisen: satsa på verksamheten – granska alla övriga utgifter kritiskt. Det säger ekonomidirektör Helena Visti som presenterade budgeten för 2017 på Journalistförbundets höstfullmäktige.

– Vår utmaning är sjunkande medlemsintäkter och osäkerhet kring placeringarna, säger hon.

År 2017 beräknas medlemsintäkterna sjunka med 4 procent, till cirka 2,9 miljoner euro. Verksamhetens kostnader beräknas ligga på sammanlagt cirka 4 miljoner euro och resultatet för år 2016 beräknas landa på minus 400 000 euro. I budgeten för 2017 är minuset nästan lika stort.

Värdet på Journalistförbundets värdepapper har sedan 2077 stigit med 31 procent. Deras marknadsvärde är i dag kring 19,5 miljoner euro.  

Journalistförbundet har i dag kring 14 480 medlemmar. Av dem är 3 800 pensionärer som är befriade från att betala medlemsavgift. En medlemsavgift för pensionärer infördes 2016.