Journalistförbundets budget för 2017 är gjort enligt devisen: satsa på verksamheten – granska alla övriga utgifter kritiskt. Det säger ekonomidirektör Helena Visti som presenterade budgeten för 2017 på Journalistförbundets höstfullmäktige.

– Vår utmaning är sjunkande medlemsintäkter och osäkerhet kring placeringarna, säger hon.

År 2017 beräknas medlemsintäkterna sjunka med 4 procent, till cirka 2,9 miljoner euro. Verksamhetens kostnader beräknas ligga på sammanlagt cirka 4 miljoner euro och resultatet för år 2016 beräknas landa på minus 400 000 euro. I budgeten för 2017 är minuset nästan lika stort.

Värdet på Journalistförbundets värdepapper har sedan 2077 stigit med 31 procent. Deras marknadsvärde är i dag kring 19,5 miljoner euro.  

Journalistförbundet har i dag kring 14 480 medlemmar. Av dem är 3 800 pensionärer som är befriade från att betala medlemsavgift. En medlemsavgift för pensionärer infördes 2016.