Generell / 03.12.2020

En del medlemsavgifter stiger 2021

En del av Journalistförbundets medlemsavgifter stiger 2021. Grundavgiften, pensionärernas medlemsavgift och medlemsavgifterna för dubbelmedlemmar och medlemmar i bisyssla stiger. Förhöjningen påverkar cirka 2 000 av förbundets 14 000 medlemmar. Förhöjningen beror på att avgiften per medlem till arbetslöshetskassan stiger från 13,25 euro till 16,50 euro per månad. Förbundets grundavgift, det vill säga den lägsta medlemsavgiften, är kopplad till A-kassans medlemsavgift. Medlemsavgifterna stiger i flera arbetslöshetskassor på grund av de permitteringar och uppsägningar som följt i coronapandemins spår. De nya medlemsavgifterna fastställdes av Journalistförbundets fullmäktige 3 december 2020. Medlemsavgifterna  2021 – Medlemsavgift för person i anställningsförhållande,  1,40 % – Medlemsavgiften för studenter, 4 euro/månad – Medlemsavgiften för företagare och frilansar vilka inte är medlemmar i arbetslöshetskassan är fast,  20 euro/månad. – Grundavgiften är 17 euro/månad (15 euro år 2020). Grundavgiften ligger som grund för bl.a. studenters, arbetslösas och pensionärers medlemsavgifter. – Medlemsavgiften för pensionärer 8,50 euro/månad (7,50 år 2020) – Medlemsavgifterna för dubbelmedlemmar och medlemmar i bisyssla är 25,50 euro/månad (22,50 euro 2020)   Läs mer om medlemsavgifterna här.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.