Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Medlemsavgiften stiger med 0,1 procentenheter

Efter en lång och livlig diskussion fattade Journalistförbundets fullmäktige beslut om att höja medlemsavgiften för medlemmar i anställningsförhållande från 1,3 till 1,4 procent.

I bakgrunden ligger den allt högre arbetslösheten och det faktum att arbetslöshetskassan Finka höjer sin medlemsavgift. Frilansare hör i regel inte till arbetslöshetskassan och deras medlemsavgift förblir en procent eller minst 15 euro per månad (grundavgiften). Däremot höjs grundavgiften från 12 till 15 euro per månad. Grundavgiften är den lägsta möjliga medlemsavgiften. Den betalar bland andra medlemmar som är alterneringslediga, sjuklediga, studielediga eller som jobbar med stöd av ett skattefritt stipendium.

Studerandemedlemmar som hör till arbetslöshetskassan betalar grundavgiften. Studerandemedlemmar som inte hör till arbetslöshetskassan betalar 50 procent av grundavgiften. Det första årets medlemskap är gratis för studerandemedlemmar. När en studerandemedlem haft ett anställningsförhållande som pågått i över sex månader övergår hen till att betala medlemsavgiften för dem som har ett anställningsförhållande (1,4 procent).