Generell / 12.12.2019

Medlemsavgiften för studenter sjunker rejält

Medlemsavgiften för studenter sjunker från 90 euro i året till 48 euro i året. Beslutet fattades av Journalistförbundets fullmäktige i dag. Initiativet till att ändra grunderna för studenters medlemsavgift gjordes av Helsingforsnejdens journalister på fullmäktigemötet i maj i år. Syftet var att förenkla reglerna för studenternas medlemsavgift. Målet är också att färre studenter ska skriva ut sig ur förbundet.  Från och med januari 2020 betalar studenter 4 euro per månad i medlemsavgift. En studerande är berättigad till studentmedlemsavgiften i högts fem och ett halv år från studiernas början, förutsatt att det är hens första examen. Efter fem och ett halvt år är medlemsavgiften vanligen 1,40 procent av bruttoinkomsterna.  Tidigare har medlemskapet varit gratis under det första studieåret för den som läser till sin första examen. Kravet var att studenten skulle ansluta sig under det första studieåret. Efter det första gratisåret var medlemsavgiften för studenter 7,5 euro per månad till studiernas slut, men maximalt fem och ett halvt år. Efter det har medlemsavgiften varit 1,4 procent av inkomsterna. Ifall månadsinkomsten varit under 1 071 euro betalar en medlem en minimiavgift på 15 euro per månad. De studenter som beviljats ett års gratis medlemskap under 2019 behöver inte betala medlemsavgiften under det första året. För övriga träder förändringen i kraft i januari 2020. Att studenter tidigare fått ett års medlemskap gratis har underlättat rekryteringen. Journalistförbundets utredning (Kallionpää 2019) visade ändå att många studenter skrev ut sig efter det första året. Förbundet tänker att en låg medlemsavgift från och med början av medlemskapet bidrar till att studenterna stannar kvar som medlemmar. 

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.