Generell / 26.11.2021

Medlem – kom ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter

Har du bytt jobb, gått i pension eller bytt e-postadress? Glöm inte att uppdatera dina kontaktuppgifter till Journalistförbundet! Se till att dina uppgifter i medlemsregistret stämmer så att vi på Journalistförbundet når dig med viktig information. Vi skickar bland annat medlemsbrev med information om utbildningar och medlemsförmåner. Vi håller dig också uppdaterad om kollektivavtalsförhandlingar och om eventuella stridsåtgärder. Uppdatera dina uppgifter här eller skicka ett mejl till jasenasiat@journalistiliitto.fi.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.