Generell / 13.04.2017

Medielagets vårdag och andelslagsmöte 5 maj

Journalistförbundets andelslag Medielaget samlas till sitt första stadgeenliga andelslagsmöte fredagen 5 maj 2017 i Helsingfors. Mötet är öppet enbart för Medielagets medlemmar. På mötet väljs bland annat en styrelse, vars uppgift är att bevaka andelslagets intressen. Under dagen får deltagarna höra mer om andelslag i allmänhet, deltagarna skapar också en affärsplan för Medielaget – under ledning av en professionell utbildare. Tid: Fredagen 5 maj klockan 14.30 – Plats: HUONE Tapahtumahotelli, Västrahamnsgatan 16, 00180 Helsingfors 14.30 – Kaffe. Mingla och lär känna andra medlemmar. 15.00– 15.30 Andelslagets ABC: Ulla Leppänen från Osuustoimintakeskus berättar mer. 15.30– 17.00 Vi gör en affärsplan för Medielaget. 17.00 – 19.00 Andelslagets stadgeenliga möte. 19.00 –  Middag och bastukväll. Ett detaljerat program, möteskallelsen och föredragningslistan har skickats till andelslagets medlemmar per e-post. En länk till anmälningsformuläret hittar du på Medielagets webbplats. För att kunna planera serveringen önskar Medielaget att deltagarna anmäler sig senast fredagen 21 april kl. 16.00. Deltagare som bor utanför huvudstadsregionen får rese- och logikostnader ersatta från 20 euro till max 130 euro mot kvitton. Taxiresor ersätts ej. Dagpenning betalas inte heller. Närmare anvisningar om hur du söker ersättning får du på mötet.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.