Nyheter / 23.11.2017

Medielaget överskred årets förväntningar med besked

Mediakunnan hallitus vuonna 2017: Hanna Onttonen (vas.), Simon Huldén (puheenjohtaja), Mari Areva, Petri Juola ja Anu-Maija Kärjä. Kuva: Maiju Mitrunen Bild:
Medielagets målsättning för antalet nya medlemmar för i år har uppnåtts och överskridits med råge. Journalistförbundets andelslag Medielaget inledde sin verksamhet i januari i år. Målet var att under sitt första verksamhetsår få 75 medlemmar. Målet uppnåddes i april och den 14 november fick Medielaget sin 150:e medlem. "Att vi redan nu överskridit målsättningen visar att det funnits ett verkligt behov för den här tjänsten", säger verksamhetsledare Maiju Mitrunen. Hon säger också att medlemsantalet tyder på att andelslaget fattat rätt beslut och utvecklats i den riktning medlemmarna önskar. "Vi får kontinuerligt respons från våra medlemmar om hur tjänsten kunde utvecklas och i styrelsen försöker vi behandla initiativen så fort som möjligt. Företaget är ett andelslag där de anställda, som också äger företaget, har stor inverkan", säger Mitrunen. Även bolagets omsättning visar på en stigande trend. De slutliga siffrorna för Medielagets första år får vi i samband med bokslutet, men Mitrunen påpekar att målet är ett nollresultat. "När antalet medlemmar ökar stiger också andelslagets utgifter", säger hon. Medielagets nya målsättning för 2018 är att få sammanlagt minst 200 medlemmar. På bilden Medielagets styrelse 2017: Hanna Onttonen, Simon Huldén (ordf), Mari Areva, Petri Juola och Anu-Maija Kärjä. Bild: Maiju Mitrunen

Svara på förbundets löneundersökning

Finlands Journalistförbund gör en löneundersökning bland de medlemmar som är i ett anställningsförhållande. Information om löner, vilken ges direkt av medlemmarna, utgör grunden för en effektiv intressebevakning.

Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.