Generell / 03.07.2017

Medielaget har överskridit målet för nya medlemmar

Mediakunnan toiminnanjohtaja Maiju Mitrunen esitteli juuri perustettua työosuuskuntaa Mediakunnan avajaisissa 9.1.2017. Bild:
Medielaget, Journalistförbundets andelslag för proffs i mediebranschen, har redan överskridit målet för antalet medlemmar under 2017. Andelslaget grundades i januari i år och målet var då att få 75 medlemmar under det första verksamhetsåret. I dag, sex månader efter starten, har Medielaget redan 113 medlemmar. [caption id="attachment_567801" align="alignleft" width="461"] Verksamhetsledare Maiju Mitrunen presenterade Medielaget på öppningsfesten 9 januari 2017.[/caption] ”Det finns en tydlig efterfrågan på Medielagets tjänster. Snuttjobbare och frilansar har ett stort behov av att hitta nya sätt att få inkomster”, säger verksamhetsledare Maiju Mitrunen. Genom Medielaget ville Journalistförbundet stödja medlemmar som jobbar visstid och som frilansar samt erbjuda en ny sorts service åt alla sina medlemmar. ”Med hjälp av Medielaget vill vi också påverka självanställdas sociala trygghet och arvodesnivåerna i branschen, vilka är för låga.   Med hjälp av Medielaget kan andelslagets medlemmar koncentrera sig på sitt jobb”, säger Mitrunen. Hon berättar att Medielaget väckt intresse både inom andra fackförbund i Finland och utomlands – bland annat i Danmark och Sverige. Medielaget betjänar sina medlemmar också på sommaren – läs mer om sommarens öppettider här.  

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.