Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Medielaget har överskridit målet för nya medlemmar

Medielaget, Journalistförbundets andelslag för proffs i mediebranschen, har redan överskridit målet för antalet medlemmar under 2017.
Andelslaget grundades i januari i år och målet var då att få 75 medlemmar under det första verksamhetsåret. I dag, sex månader efter starten, har Medielaget redan 113 medlemmar.

Verksamhetsledare Maiju Mitrunen presenterade Medielaget på öppningsfesten 9 januari 2017.

”Det finns en tydlig efterfrågan på Medielagets tjänster. Snuttjobbare och frilansar har ett stort behov av att hitta nya sätt att få inkomster”, säger verksamhetsledare Maiju Mitrunen.
Genom Medielaget ville Journalistförbundet stödja medlemmar som jobbar visstid och som frilansar samt erbjuda en ny sorts service åt alla sina medlemmar.
”Med hjälp av Medielaget vill vi också påverka självanställdas sociala trygghet och arvodesnivåerna i branschen, vilka är för låga.

 

Med hjälp av Medielaget kan andelslagets medlemmar koncentrera sig på sitt jobb”, säger Mitrunen.
Hon berättar att Medielaget väckt intresse både inom andra fackförbund i Finland och utomlands – bland annat i Danmark och Sverige.
Medielaget betjänar sina medlemmar också på sommaren – läs mer om sommarens öppettider här.