Medlem / 23.11.2017

Liekki: ”Varför byta förbund om man är nöjd”

Nenäpäivän markkinointi- ja viestintäpäällikkö Tiina-Rakel Liekki on työskennellyt myös toimittajana, tuottajana ja juontajana. Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen Bild:
Näsdagens marknadsförings- och kommunikationschef Tiina-Rakel Liekki medverkar i vår serie Medlemmarna berättar och beskriver här sitt förhållande till Journalistförbundet: ”Ifall man jobbar är det bra att höra till något förbund. Om inte annars så åtminstone för de juridiska tjänsternas skull. När jag bytt arbetsplats och förberett mig för att skriva under ett nytt arbetsavtal har jag ofta skrivit till förbundets jurist och frågat om medellönen och om hurdana löneanspråk man kan ställa för vissa uppgifter. Många kvinnor är för anspråkslösa i lönefrågor och jag har tänkt att det inte lönar sig att sätta en för låg prislapp på sitt arbete. När jag började jobba som frilansjournalist hade jag stor nytta av Frilanskatalogen. Jag övervägde aldrig att byta förbund – varför skulle man göra det, om man är nöjd? I Näsdagsstiftelsen, där jag jobbar i dag, har vi ett litet team. Det är trevligt att få arbeta med olika uppgifter – arbetet är verkligen mångsidigt. När jag började finslipade vi vår strategi för sociala medier och förnyade webbplatsen. Vi har också trixat med mer exotiska lösningar – vi öppnade nyligen till exempel Europas första donationsbot på Facebook. Journalistförbundet måste i sin verksamhet beakta att journalisters och kommunikatörers arbete blir allt mer mångsidigt. En producent eller en redaktör jobbar ofta utanför arbetstiden. Sociala medier är ständigt närvarande och ibland kräver de mycket jobb, också efter att arbetstiden tagit slut. Det finns säkert också ett behov av utbildning bland medlemmarna, särskilt när det gäller att lära sig nya verktyg och arbetssätt. Själv brukar jag tänka att ifall någon annan lärt sig detta så kan jag också" Publicerad på finska 10 november 2017. På svenska 23 november 2017.

Förhandlingar om av-översättarnas kollektivavtal inleddes – på bordet också självanställdas villkor

Förhandlingarna om en fortsättning på kollektivavtalet för audiovisuella översättare inleddes 30 mars. Parterna lyfte fram sina egna målsättningar. För första gången lades också ett förslag fram om att inkludera självanställdas arbetsvillkor i kollektivavtalet.

Journalistförbundets öppettider under påsken

Påsken inverkar på Journalistförbundets öppettider och medlemsservice.

Dags att lämna in motioner till fullmäktiges vårmöte

Du kan nu lämna in motioner till Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte. Lämna in motionen senast 25 april 2023.