Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Kollektivavtalet för förlagsredaktörer är nu godkänt

Journalistförbundet och Medieförbundet har godkänt förlagsredaktörernas kollektivavtal. Parterna nådde ett förhandlingsresultat 30 augusti.

Löneförhöjningarna följer den allmänna linjen. Kollektivavtalet innehåller endast små ändringar. Kring 300 förlagsredaktörer omfattas av avtalet.

Avtalet i ett nötskal:

  • Avtalet är i kraft till och med 31 mars 2024 (19 månader).
  • Under de första åtta månaderna (1 september 2022–30 april 2023) är löneförhöjningen 48 euro per månad. Den gäller också tabellönerna och praktikantlönerna. Lönerna höjs 1 december 2022.
  • Det finns ingen företagsspecifik pott i löneförhöjningen.
  • Nivån på löneförhöjningarna för följande 11 månader (1 maj 2023–31 mars 2024) förhandlas före 28 februari 2023.
  • Vintersemestern skjuts framåt ifall den anställda är arbetsoförmögen då semestern skulle inledas. Det är ändå viktigt att komma ihåg att semestern skjuts på endast i de fall där man kommit överens om att hålla hela vintersemestern (fem dagar) i ett sträck.
  • Övriga innehållsändringar i avtalet är närmast förtydliganden och ändringar i terminologi.

Journalistförbundets jurist Eveliina Tuominen som är förlagsredaktörerna egna jurist svarar gärna på frågor om kollektivavtalet och om löneförhöjningarna, eveliina.tuominen (at) journalistiliitto.fi.