Medlem / 17.12.2021

Jpoddens sista avsnitt diskuterar medieåret som gått

Jpodden, avsnitt 12/2021 Bild:
I Jpoddens tolfte och sista avsnitt diskuterar Jenny Stenberg-Sirén och Ari Nykvist medieåret som gått, under ledning av programledaren Magnus Londen. Jenny Stenberg-Sirén är universitetslektor i journalistik vid Svenska social-och kommunalhögskolan i Helsingfors. Ari Nykvist är universitetslektor vid Linnéuniversitet i Kalmar, institutionen för medier och journalistik. Diskussionen handlar bland annat om bevakningen av coronapandemin i Finland och Sverige, hur personer som inte vill vaccinera sig mot covid-19 bemöts i medierna, Nobels fredspris som i år tilldelades två journalister och givetvis även nedläggningen av Nyhetsbyrån SPT. Med på ett hörn är också snack om den uppmärksammade intervjun med den svenska journalisten Magda Gad samt ett oförglömligt reportage om ett förälskat, och pussande, par i Hufvudstadsbladet. Lyssna på avsnittet här, via Spotify eller Apple.   Jpodden har varit en del av Journalistförbundets 100-årsjubileum. Skicka gärna respons eller eventuella önskemål och idéer för hur vi på Journalistförbundets ska fortsätta lyfta fram aktuella frågor i branschen. Du når Jpodden via jpodden@journalistiliitto.fi

Förhandlingar om av-översättarnas kollektivavtal inleddes – på bordet också självanställdas villkor

Förhandlingarna om en fortsättning på kollektivavtalet för audiovisuella översättare inleddes 30 mars. Parterna lyfte fram sina egna målsättningar. För första gången lades också ett förslag fram om att inkludera självanställdas arbetsvillkor i kollektivavtalet.

Journalistförbundets öppettider under påsken

Påsken inverkar på Journalistförbundets öppettider och medlemsservice.

Dags att lämna in motioner till fullmäktiges vårmöte

Du kan nu lämna in motioner till Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte. Lämna in motionen senast 25 april 2023.