Generell / 25.11.2021

Journalistförbundets ordförande Hanne Aho: ”Mediebranschen behöver mer flexibla arbetssätt”

Journalistiliiton valtuusto, marraskuu 2021, Hanne Aho. Kuva: Kimmo Penttinen. Bild:
Journalistförbundets ordförande Hanne Aho uppmanar mediebranschens arbetsgivare att öppet granska arbetslivets och de anställdas behov, vilka förändrats och förändras. Hanne Aho talade på Journalistförbundets fullmäktiges höstmöte som också är förbundets 100-årsjubileumsmöte. Hanne  Aho vill att Journalistförbundet ska vara en vägvisare när det gäller att utveckla arbetslivet så att man bättre än i dag lyssnar på och uppskattar arbetstagarna. Enligt Hanne Aho kommer frågor om distansarbete att vara viktiga i de kommande kollektivavtalsförhandlingarna. "Vi måste utveckla branschen tillsammans. Genom flera undersökningar och utredningar vet vi att människor vill jobba på distans. Distansarbete ger flexibilitet och en kända av kontroll." Arbetslivet är på många sätt inne i en stor förändringsprocess. Till exempel unga har i flera undersökningar sagt att fritiden är viktigare än jobbet, konstaterar Aho. "Nu är tiden då företagen borde locka arbetstagare. Företagen ska vara intressanta och sådana som respekterar arbetsvillkor och de anställdas röst. Trots det har vi medieföretag som kategoriskt förbjudit de anställda att jobba på distans", säger Hanne Aho. Hon påminner om att distansarbete inte är möjligt för alla. Förutom distansarbete har det också förts diskussioner bland anställda om möjligheten att byta pengar (till exempel semesterpengen) mot ledig tid. Det skulle hjälpa anställda att bättre kombinera arbete och fritid. "Med flexiblare lösningar kunde man delvis lösa problemet med brist på ork i arbetslivet samt fördela arbetet jämnare – både bland anställda och bland frilansar", säger Aho.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.