Generell / 25.11.2021

Journalistförbundets ordförande Hanne Aho: ”Mediebranschen behöver mer flexibla arbetssätt”

Journalistiliiton valtuusto, marraskuu 2021, Hanne Aho. Kuva: Kimmo Penttinen. Bild:
Journalistförbundets ordförande Hanne Aho uppmanar mediebranschens arbetsgivare att öppet granska arbetslivets och de anställdas behov, vilka förändrats och förändras. Hanne Aho talade på Journalistförbundets fullmäktiges höstmöte som också är förbundets 100-årsjubileumsmöte. Hanne  Aho vill att Journalistförbundet ska vara en vägvisare när det gäller att utveckla arbetslivet så att man bättre än i dag lyssnar på och uppskattar arbetstagarna. Enligt Hanne Aho kommer frågor om distansarbete att vara viktiga i de kommande kollektivavtalsförhandlingarna. "Vi måste utveckla branschen tillsammans. Genom flera undersökningar och utredningar vet vi att människor vill jobba på distans. Distansarbete ger flexibilitet och en kända av kontroll." Arbetslivet är på många sätt inne i en stor förändringsprocess. Till exempel unga har i flera undersökningar sagt att fritiden är viktigare än jobbet, konstaterar Aho. "Nu är tiden då företagen borde locka arbetstagare. Företagen ska vara intressanta och sådana som respekterar arbetsvillkor och de anställdas röst. Trots det har vi medieföretag som kategoriskt förbjudit de anställda att jobba på distans", säger Hanne Aho. Hon påminner om att distansarbete inte är möjligt för alla. Förutom distansarbete har det också förts diskussioner bland anställda om möjligheten att byta pengar (till exempel semesterpengen) mot ledig tid. Det skulle hjälpa anställda att bättre kombinera arbete och fritid. "Med flexiblare lösningar kunde man delvis lösa problemet med brist på ork i arbetslivet samt fördela arbetet jämnare – både bland anställda och bland frilansar", säger Aho.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.