Generell / 03.12.2020

Journalistförbundets ordförande Hanne Aho efterlyser stöd för att garantera mediernas mångfald och uppmanar anställda i mediebranschen till solidaritet

Puheenjohtaja Hanne Aho Journalistiliiton syysvaltuustossa. Valtuutetut osallistuivat kokoukseen etäyhteyksin. Kuva: Simon Huldén Bild:
Hanne Aho inledde Journalistförbundets höstmöte 3 december med en reflektion över aktuella frågor i branschen. Här hittar du en summering av hennes tal. ”Samhället fungerar inte utan nyhetsmedier. Kriser skapar en gynnsam grogrund för felaktig information. För att medborgarna ska få korrekt information, bör medierna stödjas.” Hanne Aho citerade Beredskapscentralen och EU kommissionen vilka har betonat vikten av nyhetsmedier i en tid som präglas av kriser. Aho betonade att det är centralt att Finland får ett mediestöd. ”Politikerna har inte haft brist på information. Tvärtom. Budskapet är tydligare och mer enhetligt än tidigare – kommersiella medier bör stödjas. Vi, Journalistförbundet, kräver ett permanent mediestöd för kommersiella medier. Ett stöd som är på samma nivå som i de övriga nordiska länderna. Vi bör få mediernas verksamhetsförutsättningar i skick i Finland”, sade Aho. Inför fullmäktige betonade Aho vikten av mediernas mångfald. Hon är bland annat oroad över att det nationella medieutbudet blir snävare, i och med att den gemensamma redaktionen för Lännen Media splittras. ”Beslutet är en fantastisk möjlighet för lokaljournalistiken och regionaljournalistiken. Nyheten är också bra för STT, som tidningarna köper innehåll av. Samtidigt påverkar det nyhetsutbudet nationellt i och med att det är allt färre medier som rapporterar om nationella frågor”, sade Aho. Journalistförbundets ordförande påminde fullmäktige om att solidaritet blivit allt viktigare – coronasituationen och branschens strukturomvandling gör läget extra utmanande. Många träffar sina kolleger endast på distans, många är permitterade och många har sagts upp. Dessutom sade nästan 70 procent av frilansarna på våren att deras arbetssituation försämrats markant. ”Förutom ett mediestöd behövs stöd av arbetsgemenskapen och solidaritet i branschen. Samvaro är otroligt värdefullt, både för gemenskapen, informationsförmedlingen, och den psykiska hälsan.” "Journalistförbundet fyller 100 år nästa år. Temat är gemenskap, vi behöver det mer än någonsin", avslutade Hanne Aho. Bilden: Hanne Aho i det tomma konferensrummet. Fullmäktigeledamöterna deltar på distans. Bild: Simon Huldén.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.