Generell / 11.12.2018

Journalistförbundet väljer ny styrelse på torsdag

På onsdag 12 december kör Journalistförbundets höstmöte igång i Helsingfors. Under det tre dagar långa mötet ska fullmäktige, som är förbundets högsta beslutande organ, bland annat behandla sju motioner, välja ordförande för Journalistförbundet, en ny styrelse, ny ordförande och nya vice ordföranden för fullmäktige och gå igenom verksamhetsplanen och budgeten för mandatperioden 2019–2022. Den nya styrelsen inleder sitt arbete den 1 januari 2019. Ledamöternas program är fullspäckat. Nya ledamöter får en introduktionsutbildning torsdag  morgon och på torsdag kväll ordnas en festmiddag där Journalistförbundet delar ut olika utmärkelser. Du kan följa med nyheter från Journalistförbundets fullmäktigemöte på webbplatsen och via sociala medier. De viktigaste nyheterna summeras också i vårt medlemsbrev som skickas till medlemmarna per e-post. Mötets program och dokument hittar du här.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.