Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Journalistförbundet: Tidningsutdelningen måste tryggas

Finlands Journalistförbund kräver att tidningsutdelningen tryggas. “För att trygga utdelningen av tidningar krävs ett tydligt beslut från staten”, säger förbundets ordförande Hanne Aho.

“Postutdelningen är en grundläggande rättighet och absolut nödvändig för spridningen av information. Lokaltidningarnas betydelse för information om närsamhället och om beslutsfattande är avgörande”, säger Hanne Aho.

Under övergångsperioden, när medierna i allt större utsträckning digitaliseras, behövs ett statligt stöd för att trygga utdelningen av papperstidningar.

“Postutdelningen tryggas inte genom att sänka de postanställdas löner som redan i dagsläge är låga”, säger Aho.

Kostnaderna för att dela ut tidningar har stigit avsevärt under de tio senaste åren, över 60 procent. I dag går en större andel av konsumentens prenumerationsavgift till utdelningen än till att producera tidningens innehåll. Majoriteten av finländarna, kring 70 procent, vill läsa sin tidning på pappret.

I de övriga nordiska länderna stödjer staten utdelningen av tidningar. I Norge får tidningshusen ett utdelningsstöd och i Sverige och Danmark stödjer staten utdelningen genom ett kapitalstöd till posten. I Finland har man under flera år diskuterat ett utdelningsstöd till tidningar och frågan har även utretts i olika utredningar. Trots det finns inga beslut.

Transport- och utdelningsstöd till tidningar har delats ut tidigare, men de avslutades 1996. I nuläget lyfter staten årligen tiotals miljoner euro i vinst från företaget Posti Group Abp som sköter postutdelningen. År 2018 lyfte staten 28 miljoner euro i vinstutdelning och år 2017 40 miljoner euro.

Den här veckan har en ny arbetsgrupp tillsatts för att utreda hur utdelningen kunde tryggas.

”Nu behövs beslut. Tidigare utredningar har visat att ett stöd är nödvändigt för att trygga informationsspridningen”, säger Hanne Aho.